Ta mig dit

Alla sektorer
Alla tjänster

Senaste transaktioner

Inblick

Industriellt byggande är framtidens byggande

Livingstones Francesco Di Folco ger sin bild av hur fördelarna med industriellt eller modulärt byggande svarar mot flera av de utmaningar och behov som finns och kommer att finnas inom byggbranschen under överskådlig tid framöver. 
Blogg
Tjänster
Feb 2018

Livingstones Barry Sheehan kommenterar Dunis förvärv av brittiska förpackningsbolaget Biopac

Barry Sheehan, Director på Livingstone, har pratat ned Packaging News om vad affären mellan Duni och Biopac har för betydelse för M&A i förpackningssektorn.
Pressklipp
Industri
Feb 2018

200 deltagare när Livingstone Foundation anordnade sin andra välgörenhetsmiddag

Stiftelsen Livingstone Foundation anordnade sin andra välgörenhetsmiddag den 22 februari, med mål att samla in bidrag till utbildningsprojektet "Kapital School", yrkesskolan "Chikowa" och finansieringen av brunnar i landsortsbyar i Zambia.
Nyheter
Mar 2018

Rekommendationer

Allan Hallén, VD

– Vi är nöjda med beslutet att ha Livingstone på vår sida i detta, de har bidragit med värdefulla råd och stöd i alla faser, från planering och förberedelser till slutförhandlingar. De har varit genomgående kunniga, strategiska och professionella.