Livingstone har en imponerande meritlista inom hälsovårdssektorn, med djupgående kunskaper om aktörerna, dynamiken och de underliggande drivkrafterna inom området. Vi har slutfört över 30 transaktioner inom hälsovårdssektorn, inklusive inom områdena för hälsovårdstjänster, medicinteknik och medicinsk utrustning samt specialisttjänster inom farmakologi.

Hälsovårdstjänster

Våra klienter inom hälsovårdstjänster omfattar ledande riskkapitalister, entreprenörer, större bolag och akademiska institutioner, och vi har en övertygande meritlista med enastående resultat från dessa transaktioner.

Medicintekniska produkter och distribution

Vi har en omfattande och global meritlista från sektorn för medicinsk utrustning och distribution, där vi agerat rådgivare vid företagsförsäljningar, ordnat finansiering till snabbväxande företag, samt gjort förvärv och investeringar för ledande bolag och riskkapitalbolag.

Transaktioner i urval

Se alla

Rekommendationer

Al Ford, Ordförande

– Livingstones team reagerade snabbt under utmanande omständigheter. Inom en snäv tidsram drev Livinstone en effektiv och konkurrensutsatt försäljningsprocess som skapade avsevärt strategiskt intresse i för bolaget. Affären är ett fantastiskt resultat för alla inblandade intressenter och vi ser nu fram emot nästa tillväxtfas med Aurora Resurgence som vår partner.