Livingstone är sedan länge ledande inom internationella och nationella företagsförsäljningar och förvärv, och vår Global Industrials Group erbjuder strategisk rådgivning och genomförand av transaktioner till företagsägare, riskkapitalfonder och större bolag i Europa, Nordamerika och Asien.

Djupgående kunskaper om industrin, samt nätvkerk bland globala förvärvsaktörer, i kombination med ett grundläggande fokus på att bygga långsiktiga relationer, fortsätter att göra Livingstone till en prioriterad rådgivare vid försäljningar och förvärv för företag inom innovativ tillverkning och teknik över hela världen.

Flyg, försvar och säkerhet

Livingstone har en utmärkt meritlista som rådgivare både åt stora bolag och oberoende teknikverksamheter som betjänar flyg-, försvars- och säkerhetsmarknaderna i Europa och Nordamerika. Bland kunder och motparter som vi nyligen har arbetar för ingår bland annat Babcock, Cobham, Ultra Electronics och QinetiQ.

Försvar och säkerhet förblir en högst attraktiv investeringsmarknad, och grogrund för de mest innovativa tekniktjänsterna. Med en dynamisk global, lokal och virtuell hotbild är många teknikområden, inklusive programvara för säker kommunikation och cybersäkerhet, hemmamarknader för några av de mest attraktiva och spännande verksamheterna i världen, och här syns en mycket stark konsolideringstrend.

Den globala flygmarknaden är i nuläget mycket attraktiv med en jämn tillväxt inom efterfrågan från passagerarna, starkt upptag inom större nya civila plattformar från både Airbus och Boeing, samt tillkomsten av nya material och tillverkningsprocesser som driver starkare orderböcker och konsolidering inom leveranskedjan. På flygmarknaden är Livingstone regelbundet rådgivare vid viktiga transaktioner inom hela spektrumet av teknik och tillverkning, leveranskedjehantering och distribution samt konsulttjänster till flygsektorn, vilket ger oss ett unikt helhetsperspektiv på den här spännande marknaden.

Automation och elektronik

Styr- och reglerteknik revolutionerar just nu ett stort antal konsument- och industrisektorer inklusive bärbar teknik, fordonsindustrin, olja och gas samt kemikalier. De som tillhandahåller nya funktioner till slutanvändarna som minskar drifts- och tillverkningskostnader och ökar effektiviteten och produktiviteten, vilket möjliggör förbättringar av arbetet med säkerhet, avfallshantering samt miljöpåverkan, har stått i centrum för den betydande återhämtningen för tillverkningsindustrin. Den globala marknaden för sensorer och kontrollsystem beräknas nu vara värd cirka 80 miljarder dollar och växer med 10 procent om året.

Livingstone har omfattande erfarenhet inom automatisering, styrning och elektronik från sensorsystem till transport- och industriapplikationer till integrerade styrsystem för byggnader samt kraftelektronik.

Fordon

Den globala fordonsmarknaden har noterat en stark uppgång både inom direktinvesteringar och volymen av företagsförsäljningar och förvärv, drivet av återhämtningen av marknaden, utvecklingen av nya system, sensorer och kontroller och motorprogram. Även framväxten av ett flertal olika plattformar och möjligheter till specialbeställningar och kundval skapar potential för värdeskapande. Leveranskedjan för premium- och lyxmärken har varit särskilt stark under de senaste åren, och Livingstone är högst aktivt både inom tillverkning och eftermarknad.

Byggmaterial

Sektorn för byggmaterial växer för närvarande snabbt med flera större utvecklingsprojekt, vilka backas upp av en stabil återgång till tillväxt inom bostadsbyggandet. Med en växande befolkning och en åldrande infrastruktur är den här sektorn viktig för vår ekonomiska tillväxt.

Byggmaterial och relaterade tjänster är en central del av Livingstones industrirelaterade verksamhet, och vår kontaktbas och meritlista är marknadsledande. Några av våra största transaktioner, bland annat utköpet och den efterföljande försäljningen av Polypipe, samt Etexs förvärv av Lafarge Aggregates, tillsammans med vår anmärkningsvärda lista över mycket framgångsrika mindre affärer bottnar i djupgående kunskaper om den här marknaden och en kontaktbas som saknar motstycke inom mid-market.

Kemikalier

Kemikalier ger betydelsefull input till flera andra tillverkningssektorer, inte minst då den gör betydande investeringar i fortlöpande forskning och utveckling, och lägger stora summor på processanläggningar och annan kapitalutrustning.

Livingstone har en lång meritlista av att agera rådgivare till tillverkare inom undersektorerna för läkemedelstillverkare, bränsle, hemvård, färg och polymerer, samt smaker och dofter för alla aspekter av företagsförsäljningar och förvärv, kapitalanskaffning och finansiering.

Tekniska produkter

Tekniska produkter är ett område där de svenska och nordiska tillverkarna fortsätter att ligga i framkant globalt, och kan uppvisa bättre resultat än sina konkurrenter i lågkostnadsländer. Sverige och Norden har fortfarande några av världens mest kompetenta ingenjörer, och producerar marknadsledande, tekniskt avancerade produkter och erbjuder lösningar till kunderna. Komponenter som pumpar, ventiler och tätningar är viktiga för att upprätthålla processerna i de flesta branscher, bland annat olja och gas, druvdrift, kraftgenerering, kemisk bearbetning samt vattenrening.

Livingstone har en omfattande meritlista inom tekniska produkter, och arbetar med stora företag över hela världen som tillhandahåller ledande produkter, funktioner och immateriella rättigheter, samt såväl riskkapital som nästa generations tekniska ledare i Europa, Nordamerika och Asien. Nischade branscher med ett innovativt produkterbjudande och innovativa tekniska metoder utgör extremt attraktiva mål att förvärva både för brittiska företag och företag i andra delar av världen.

Industritjänster

I takt med att industriprocesser och teknik har blivit mer komplexa, har installation och underhåll av anläggningar blivit en allt viktigare tjänst. Säkerställer man att anläggningarna drivs säkert och effektivt minimerar man driftstopp och felaktigheter, och gör därmed kunderna nöjda och skyddar marginalerna.

En önskan om att undvika betydande investeringar och underhålla befintliga tillgångar, samt förändrad miljölagstiftning och ändrade regleringar kan också skapa intressanta möjligheter för hyres- och underhålls-/renoveringsföretag.

Alla de här faktorerna har lett fram till en attraktiv miljö för företag som bedriver verksamhet inom industritjänstesektorn. Därutöver erbjuder långsiktiga avtal och löpande vinster en förutsägbarhet i fråga om intäkter som är attraktiv både för köpare av verksamheter och riskkapitalfonder.

Tryck och förpackningar

Den europeiska marknaden för tryck och förpackningar är en stor och livaktig sektor, som drivs av fortlöpande innovationer inom tjänster, format, material och tillverkningstekniker. I Norden finns några av världens mest innovativa förpackningsföretag, och den nya utvecklingen inom design, retrografi och digitala pressar ger kunderna betydande minskningar av avfall, bättre kvalitet och resultat samt en strid ström av helt nya format. Inom tryckerisektorn är Norden en av ledarna vad gäller tjänsteinnovation, och tillväxten drivs genom att integrera den här viktiga aspekten med BPO-, säkerhetsapplikations- och datatjänster, samt genom att leverera kompletta hybrid- och tvärmedialösningar.

Livingstone är en av de främsta rådgivarna i mid-market inom tryck- och förpackningssektorn, och har kontakter med världens största förpackningsföretag.

Transaktioner i urval

Se alla

Rekommendationer

Paul Boulton, General Counsel

– Livingstone utsågs baserat på deras historia som rådgivare vid komplexa delförsäljningar. De försåg oss med goda kommersiella råd och hade ett konkret tillvägagångssätt under hela processen; vi är mycket nöjda med vad vi anser vara ett utmärkt resultat.