Livingstone bedriver verksamhet för alla delar av konsumentsektorn, och har genomfört över 80 transaktioner inom området. Vårt breda kunnande inom sektorn, samt vår erfarenhet av att slutföra transaktioner inom hela den globala konsumentbranschen, ger oss utmärkta insikter om de främsta trenderna och dynamiken inom sektorn.

Eftersom vi ofta arbetar med snabbväxande företag under att antal år före en transaktion har vi byggt upp en omfattande erfarenhet av de viktigaste drivkrafterna som hjälper till att skapa och maximera värdet inom var och en av de olika undersektorerna. Våra kunder inom konsumentsektorn omfattar grundare/entreprenörer, ledningsteam för riskkapitalfinansierade företag, riskkapitalfonder samt multinationella bolag.

Resor

Livingstone har ett etablerat anseende som en av de bästa rådgivarna inom sektorn i mid-market. Teamet har agerat rådgivare vid ett antal transaktioner med hög profil, däribland

• TravelJigsaw
• Destinology
• Iglu
• Leisure Pass
• Reed and Mackay
• Key Travel samt
• Great Rail Journeys

Teamet har täta kopplingar till beslutsfattare på samtliga ledande bolag med bas både i Europa och globalt, och konsulteras regelbundet av de ledande oberoende operatörerna inom sektorn, liksom av de största riskkapitalbolagen för potentiella investeringar.

Konsumentprodukter

Den globala konsumentproduktsektorn utvecklas ständigt i takt med att konsumentbeteendet, som ofta har ett nära samband med lokala, regionala eller globala konjunkturer, driver förändringar i efterfrågan. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med företag som täcker in hela spektrumet från lyx till budget, och från märkesvaror till egna varumärken. Vi har agerat rådgivare vid affärer inom t ex:

• Varumärken inom mode, skor och sportkläder
• Franchise
• Leksaker
• Hem- och trädgårdsprodukter

Fritid och nöje

Mot bakgrund av att många av de företag vi arbetar med inom fritidssektorn verkar på lokal, regional eller nationell (snarare än multinationell) basis, tenderar en stor andel av transaktionerna inom fritidssektorn att vara inhemska snarare än internationella. Vi använder emellertid vårt teams globala erfarenheter för att erbjuda insikter om bästa praxis för hela sektorn, och har genom teamets relationer kommit i kontakt med internationella köpare och investerare som strävar efter att utöka sin verksamhet utanför det egna landets gränser. Vi har genomfört transaktioner inom hela sektorn, inklusive företag verksamma inom:

• Restauranger
• Pubar och barer
• Hälsa och träning
• Spel både online och offline
• Turistattraktioner och familjeunderhållning samt
• Nöjesparker

Detaljhandel

Tillväxten för e-handel och m-handel (handel via mobiltelefonen) har i grunden förändrat konsumenternas sätt att handla, vare sig det är lokalt eller från andra länder. Våra kunder har i allt högre grad insett att de måsta använda sig av ett flertal kanaler för att nå ut till slutkunderna. Genom ett nära samarbete med vårt team för media och tekniksektorn kan vi kommunicera till köpare och investerare vad som gör våra kunder framgångsrika, och bygga vidare på erfarenheterna vi har fått från uppdrag inom:

• Detaljhandel (mode, inredning, skor)
• Distanshandel (internet, postorder) samt
• Specialvaror (fotoutrustning, elektronik, pappersvaror, kosmetik)

Livsmedel

Livingstone har stor erfarenhet från ett stort spektrum av branschen för livsmedel, med omfattande kunskaper om de underliggande drivkrafterna och trenderna inom branschen, inklusive:

• Mejeriprodukter
• Kolonialvaror
• Bröd, bake-off, bageri
• Drycker
• Kända varumärken
• Kyl- och frysvaror
• Matservice
• Ingredienser
• Barnmat
• Förädlade kött- och skaldjursprodukter
• Naturliga och hälsosamma livsmedel, ekomat samt
• Snacks

Teamet har en stark meritlista av att maximera värdet för aktieägarna i samtliga av ovannämnda undersektorer.

Transaktioner i urval

Se alla

Rekommendationer

Peter Geisler, ägare och VD.

– Vi är mycket nöjda med det arbete som teamet på Livingstone har bistått med under den här affären. Det är omfattande förberedelser både innan och under en sådan här process och Livingstone har varit ett viktigt stöd under processen.