Livingstone genomför transaktioner i hela media- och tekniksektorn, däribland:

• Internet
• IT-
• Marknadsföring
• Media samt
• Telekom

Vi har djupgående kunskaper om aktörerna, och dynamiken inom de här undersektorerna som genomgår en snabb omvandling.

Våra klienter inom media och teknik omfattar entreprenörer, riskkapitalfonder och några av de största aktörerna inom sektorn.

Informationssystem

Marknaden för affärsinformation (BI) har genomgått omvälvande förändringar de senaste åren, i och med att specialanpassad information i allt högre grad levereras online för beslut i realtid och integration av denna information i arbetsflödet.

Det har skapat enorma möjligheter för påpassliga entreprenörer, företag och investerare på det här området. Vi har med framgång varit rådgivare åt entreprenörer, förvärvande företag samt investerare i hela denna undersektor, och genomfört transaktioner för och med affärsdata, informations- och BI-leverantörer.

IT-tjänster

IT-tjänster erbjuder unika möjligheter och utmaningar för såväl chefer som förvärvande företag och investerare. Kunder behöver en rådgivare med en djupgående förståelse för undersektorn, och en som kan agera tillräckligt snabbt för att hjälpa till att ta vara på tillfällena när de dyker upp.

Marknadsföring

Vi har omfattande erfarenhet av transaktioner som spänner över hela marknadsföringslandskapet, inklusive teknikbaserade aktörer med fokus på digitala kanaler, verksamheter inriktade på identifiering av nya kunder och mer traditionella reklambyråer samt byråer online, databasmarknadsföring, kundlojalitet, experimentell kommunikation och företagsinformation samt marknadsundersökningsföretag.

Media

Mediasektorn fortsätter att utvecklas över ett flertal plattformar – online, i tryck och via personliga möten. En del av detta har omfattat traditionella mediaföretag, med fokus på tillväxt, som har velat utöka sina verksamheter genom att investera i sådant som inte är en del av kärnverksamheten, som kompletterande teknik- eller marknadsföringstjänster. Vi har stor erfarenhet från B2C- och B2B-mediamarknaderna.

Teknik

I och med att leveransmetoderna ständigt utvecklas, och nischade applikationer får ett allt större värde, erbjuder tekniksektorn en unik kombination av möjligheter och utmaningar.

Transaktioner i urval

Se alla

Rekommendationer

Johan Hårdén, VD

– Livingstone har hängivet bistått oss i ytterligare en transaktion och vi är glada att ha deras stöd och vägledning. Teamet har en god förmåga att hitta fram till en tilltalande lösning för alla parter.