Vi jobbar med företag och deras styrelser, riskkapitalbolag och långivare för att ta fram konkurrenskraftiga och hållbara lånepaket som stödjer kundernas tillväxtstrategier eller specifika transaktioner.

Genom våra engagerade skuldrådgivningsteam i USA och Europa får vi tillgång till hela spektrumet av finansieringslösningar, inklusive senior- och mezzaninlån, samt tillgångsbaserade lån och tillgångsbaserad finansiering.

Vi har etablerat relationer med de mest aktiva långivarna inom mid-market och vi kan snabbt strukturera kreditfaciliteter som möter kraven från företaget, aktieägarna och befintliga långivare.

Kontakta oss om ni:

  • överväger ett förvärv som kräver lånefinansiering, i ett eller flera länder,
  • behöver refinansiera befintliga lånefaciliteter,
  • behöver ytterligare finansiering för att genomdriva er affärsstrategi, exempelvis expansionskapital,
  • har brutit mot, eller riskerar att bryta mot, lånevillkor eller andra finansieringsvillkor,
  • behöver refinansiera lånefaciliteter vid en omstrukturering, eller
  • upplever en förändring i affärsmönstren som kräver tillfälligt eller ytterligare rörelsekapital.

Transaktioner i urval

Se alla

Rekommendationer

Tristan Craddock, Investment Director

Vi är otroligt nöjda med finansieringspaketet som Livingstone levererade, som förser Aston med en stark och flexibel struktur att stödja de spännande tillväxtmöjligheterna framöver. Livingstone bidrog med både support och proaktiva råd genom hela processen, och såg till att allt löpte på effektivt och framgångsrikt.