Vi är specialiserade på företagsförsäljningar för entreprenörer, familjer, investerare och större koncerner. Vi agerar rådgivare både avseende transaktioner som rör privatägda företag och börsnoterade bolag.

Vi levererar kontinuerligt resultat till företagsägare genom den optimala kombinationen av värdering, affärsstruktur, kulturell samstämmighet och transaktionsrisk.

Vår globala närvaro, djupa sektorkompetens samt ett etablerat nätverk av kontakter på styrelsenivå gör det möjligt för oss att snabbt identifiera, bedöma och inleda förhandling med de köpare och investerare som har mest att vinna på transaktionen.

Våra kunder får direkt nytta av den erfarenhet som har byggts upp i Livingstones team efter att ha slutfört över 550 företagsförsäljningar i mer än 30 länder.

För mer information, ring +46 (0)8 5577 0110.