Vi tillhandahåller diskret, konfidentiell rådgivning till ledningsteam och bolagsstyrelser.

För chefer som överväger ett utköp, t.ex. MBO, fungerar vi som en förhandlingsbuffert mellan ledningsteamet och aktieägarna samtidigt som vi tillhandahåller taktisk och teknisk support kring affärsplanering och hur transaktionen ska struktureras. Vi har direkt tillgång till de mest relevanta riskkapitalinvesterarna och långivarna, och har fokus på att säkra bästa möjliga aktieaffär för ledningen från en passande investerare.

Vid sekundära utköp mellan fonder levererar vi specialanpassad rådgivning till bolagsledningen för att maximera avkastningen på utköpet samtidigt som vi säkrar de mest gynnsamma återinvesteringsvillkoren från den nya riskkapitalpartnern.

Vi tillhandahåller expertrådgivning till styrelser i aktiebolag gällande alla aspekter av sammanslagningar och förvärv samt skuldrådgivning, inklusive privatiseringar, rådgivning vid budsituationer, samt för att skapa en diskret, konkurrenskraftig försäljningsprocess för publika aktiebolag.