Vårt internationella Special Situations-team har lång erfarenhet av att rådgöra medelstora företag under perioder av underprestation, nödlidande och insolvens. Livingstone har ett framgångsrikt track record av att representera både gäldenärer och fordringsägare, och erbjuder ett brett utbud av rådgivningstjänster. Däribland:

  • Distressed M&A; där vi guidar styrelser genom processen och hanterar inblandade intressenter,
  • Omstrukturering av finansiering eller resning av nytt kapital,
  • Planer för turnaround tillsammans med företagsledningar, och
  • Strategiska bedömningar av kapitalstrukturen, inklusive omstrukturering av balansräkning.

Vi utnyttjar vår unika internationella kapacitet för Special Situations, och vi kombinerar djupgående sektorexpertis med vårt breda nätverk och globala infrastruktur. På så sätt kan vi hjälpa våra kunder att på ett effektivt sätt utveckla, utvärdera och implementera lösningar för att maximera värde för alla inblandade intressenter på kort och lång sikt.